Tento partner poskytuje držitelům karty "K" slevu ve výši 25% na speciální služby

Strnadík Assistance 24/7

NON-STOP služba 

tel. +421 940 080 887

    V případě poruchy nebo nehody vozidel speciálního určení nebo vozidel přepravující náklad ve speciálním režimu zajistíme okamžitě zabezpečení nákladu nebo vozidla proti poškození, odcizení nebo zamezíme nechtěné manipulaci. V případě dopravní nehody zdokumentujeme průběh šetření orgány  státní moci, zadokumentujeme pro vás podstatné skutečnosti a zajistíme podklady pro případné průtahy při likvidaci škodové události. Zároveň se postaráme o posádku, zajistíme přepravu a bezpečné uschování vozidla nebo nákladu. Dokážeme zajistit náhradní doklady cizincům, poskytnout v nouzi hotovost nebo jiným způsobem vyřešit vzniklé problémy. Nenechávejte nic na náhodě. Služby zajišťujeme na celém území SR.

    Pro běžné motoristy poskytneme asistenční službu i bez krytí pojišťovny. Karavanisté na cestě do kempů na území SR budou v případě poruchy nebo nehody do zařízení dopraveni a postaráme se jim o opravu vozidla. Pokud jde o přívěs, ten dopravíme i s posádkou do cíle a vozidlo buď odešleme do domovského servisu nebo opravu zajistíme. Porucha vozidla vaší dovolenou neohrozí.

    Poskytneme součinost při záznamech o škodových událostech a můžeme koordinovat postup servisu, pojišťovny, odtahové služby a policie. Naše práce končí až úplnou likvidací škodové události ve 100% výši. V případě potřeby se odborně postaráme i o vaše přepravované zvířecí miláčky.